Contact Us / Liên hệ

Mr. Chieu's Room for Rent & Mr. Chieu's Motorbike for Rent

217/3, De Tham street, Pham Ngu Lao area, District 1
Ho chi minh City, Viet Nam

Please do not hesitate to call us under
.. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại:

 

Phone: +84 9379 488 42 (mobile, Vietnamese & English) (điện thoại di động, tiếng Việt và tiếng Anh)
eMail: Mr.Chieu.rooms@gmail.com

or, please use the form below to contact us. We look forward to hearing from you!
.. Hoặc sử dụng mẫu đính kèm dưới đây để liên hệ với chúng tôi. Rất mong sự hồi âm của bạn!